Simona Perian from Timisoara, Romania, is telling about their Danube Sparrow action

Simona Perian is a teacher in the ECONOMIC COLLEGE „FRANCESCO SAVERIO NITTI“ in Timisoara

Who was the baking group?

We are an intergenerational group, made only of women, 4 teachers and 11 students from tenth and eleventh grade.

Where did the baking action take place?

ECONOMIC COLLEGE „FRANCESCO SAVERIO NITTI“ – Gastronomy laborator

How many sparrows were baked?

We baked 4 portions, each containing 12 sparrows, having in total 48 sparrows.

Can you tell us about the baking action?

Before starting baking, we got dressed in traditional clothes, then the students met because some of them didn’t know each other, being in different classes. Then, with a lot of enthusiasm, we’ve started backing. After that, we’ve made the dough and let it grow. One hour later we started to form the sparrows. We’ve put a lot of love in this whole activity!

For whom did you bake? 

We’ve baked for the ninth grade students, living in the boarding school, and students from other schools which were there for an extracurricular activity.

Why did you select this recipient group? What are the reasons?

We’ve chosen to bake for these groups because the ninth grade students are in accommodation period and they don’t have many friends in the school. They are far from family and they certainly need more friends and joy. The other group, made of students from other schools, was having a different activity there at the moment and we thought it will be nice to share with them what we’ve baked.

What emotions did baking and sharing trigger in you and the recipients?

This activity brought us joy, love, and some of the students which didn’t known each other at the beginning , got to be good friends at the end. These sparrows formed a lot of bonds between our students.

Simona Perian, din Timișoara, România, povestește despre acțiunea lor de la Dunărea Sparrow

Simona Perian este profesor în Colegiul Economic „FRANCESCO SAVERIO NITTI” Timișoara

Cine a fost grupul de coacere?

Noi suntem un grup intergenerational format doar din femei, 4 profesoare  și 11 elevi din clasa a X-a și a XI-a .

Unde a avut loc acțiunea de coacere?

Laboratorul de gastronomie al Colegiului Economic „Francesco Saverio Nitti” Timișoara.

Câte vrăbiuțe au fost coapte?

Am gătit 4 porți, fiecare porție conținând 12 vrăbiuțe , având un total de 48 de vrăbiuțe.

Ce ne poți spune despre acțiunea de coacere?

Înainte să începem să gătim, ne-am îmbrăcat în haine tradiționale, apoi elevii au făcut cunoștință între ei,  deoarece unii nu se cunoșteau până în acest moment, fiind din clase diferite și din domenii diferite. Apoi, cu foarte mult entuziasm am început să gătim.

S-a făcut aluatul și l-am lăsat să crească.

O oră mai târziu ne-am apucat de vrăbiuțe punând foarte multă dragoste în această activitate.

Pentru cine ai copt?

Am gătit pentru elevii claselor a IX-a  care locuiesc în internatul școlii,  și pentru elevii unui alt liceu care aveau o activitate extracurriculară în școala noastră .

De ce ai selectat acest grup de destinatari? Care sunt motivele?

Am ales să gătim pentru acest grup pentru că elevii de clasa aIX-a sunt într-o perioadă de acomodare și nu au foarte mulți prieteni prin școală , deocamdată.

Ei sunt departe de familie și în mod cert au nevoie de mai multă iubire și fericire.

Celălalt grup format din elevi de la altă școală aveau o activitate diferită la momentul respective, iar noi ne-am gândit că ar fi frumos să împărțim  cu ce am gătit.

Ce emoții au declanșat coacerea și împărțirea vrăbiuțelor, în tine și în destinatari?

Această activitate ne-a adus fericire, iubire, iar unii elevi care nu se cunoșteau între ei la început au ajuns să fie buni prieteni în final.

Aceste vrăbiuțe au format legături strânse între elevii liceului nostru.