Românește

 

Proiectul “Gusturile Dunării. Pâinea ne unește”

Durata: 2 / 2017-01 / 2019

Organizația Responsabilă: ILEU e.V., în strînsă colaborare cu DANET e.V. și partenerii rețelei educaționale “Danube-Networkers” din toate țările din regiunea Dunării.

Proiectul “Gusturile Dunării. Pâinea ne unește” include următoarele pachete de lucru:

 

Pachetul de lucru Nr. 1: “Traseul cultural al Păinii în țările din din regiunea Dunării”, întreaga durată a Proiectului.

În cadrul acestui proiect, toate grupurile implicate din toate țările din regiunea Dunării, vor efectua cercetări legate de brutăriile existente, cuptoare publice de copt pâine și mori existente (mori istorice alimentate de puterea apei, cît și mori electrice sau mori alimentate cu energie eoliană), precum și festivaluri legate de pâine. Informațiile vor fi documentate în limba țarii respective și în limba engleză după un formular care va fi elaborat anterior. Rezultatele vor fi colectate în Internet și prezentate pe pagina web a proiectului. Astfel, va fi creat treptat “Traseul cultural al pâinii în țările din regiunea Dunării”. Prin intermediul apelurilor publice realizate de către partenerii de proiect din diferite țări prin intermediul mass-mediei, publicul va fi invitat să participe la cercetare și să inițieze acțiuni de coacere a pâinii, drept mijloc de creare a comunității sociale. În dependență de posibilități, totuși cel puțin un eveniment de coacere a pâinii va trebui să fie organizat și înregistrat în incinta unei brutării (fotografii, video, etc). În același mod, va fi documentată informația despre mori istorice sau mori care activează în prezent. În multe regiuni, există și în prezent festivaluri culturale sau religioase, care sunt strâns legate de “Pâine”. Acestea vor trebui de asemenea să fie cercetate și documentate în mod creativ pe pagina web a proiectului. In acest mod, va fi creat în Internet un “Traseu Cultural al pâinii real din țările din regiunea Dunării”, cu referințe istorice și sociale, la crearea căruia multe persoane din diferite grupuri de populație din țările din regiunea Dunării, vor participa personal sau în mod virtual.

 

Pachetul de lucru Nr. 2: Calificarea pentru coacerea pâinii, drept un eveniment social organizat pentru promovarea educației comunității cu motto-ul “Pâinea ne unește”. Primăvara anului 2017.

Prin intermediul unui curs de formare de trei zile, 16 reprezentanți ale instituțiilor selectate din cel puțin 8 țări din regiunea Dunării și 2 persoane desemnate din Italia și Franța (1 persoană din fiecare țară), vor fi invitați să aplice teoria în practică a metodei de “Coacere a pâinii drept un eveniment social”, care a fost dezvoltată de Dr. Nadejda Grigorova, Breadhouse Network  din Sofia (Informații despre Metoda respectivă: vezi Anexa 2). În același timp, metodele de stimulare a educație pentru adulți și a studiilor între generații, vor fi predate cu scopul de a consolida dimensiunea europenă a proiectului. Instruirea de calificare va avea loc în primăvara anului 2017 în Sofia. Seminarul și toate celelalte activități legate de acest eveniment vor fi documentate pe pagina web a proiectului.

 

Pachetul de lucru Nr. 3: Implimentarea pilot a metodelor proiectului “Pâinea ne unește” și evaluarea lor. Începutul verii 2017 până toamna 2017.

Cunoștințele și abilitățile dobândite pe parcursul cursului de formare vor fi implementate și documentate în cursuri pilot în primăvara / toamna anului 2017. Implementarea la nivel local va fi adresată următoarelor grupuri țintă: grupuri de generații, grupe de vârstă omogenă, persoanele cu handicap, refugiați, prizonieri. Experiența acumulată va fi evaluată la nivel european în cadrul unui seminar la sfîrșitul toamnei 2017. Instrumentele de evaluare vor fi elaborate de către ILEU e.V. împreună cu partenerii DANET e.V.

 

Pachetul de lucru Nr. 4: Etapa de transfer a metodelor proiectului “Pâinea ne unește”. Toamna 2017.

La sfârșitul anului 2017, participanții seminarului internațional de calificare vor organiza timp de o zi, seminare naționale de calificare în locurile / instituțiile selectate, cît și în Italia și Franța. Aceste seminare vor avea drept scop răspîndirea metodele de “coacere socială” și de a stabili mai multe locuri de întâlniri sociale. Scopul final este de a atinge cel mai înalt grad de răspîndire a metodelor și de a crește numărul de participanți.

 

Pachetul de lucru Nr. 5: Organizarea unei saptamani de coacere a pâinii în toamna anului 2017, în toate țările din regiunea Dunării.

Intre 7-16 Octombrie, , va fi organizată o saptamana de coacere a pâinii în toate țările din regiunea Dunării. În această perioada de timp în toate locațiile partenere se vor organiza evenimente legate de coacerea pâinii. O campanie media la nivel local, național și internațional ar trebui să facă acest eveniment cunoscut în prealabil, să facă apel pentru participare și să subliniaze importanța pâinii ca parte importantă a patrimoniului cultural.

 

Pachetul de lucru Nr. 6: Implimentarea practică a metodelor în mai multe locații. Din 2017 până la începutul verii 2018.

 

Proiectul urmează să fie implimentat în colaborare cu instituțiile locale (muzee,  centre de educație pentru adulți, grupuri de pensionari, etc.) în cât mai multe locații posibile.

Evenimente transnaționale trebuie vor fi organizate, în cadrul cărora persoanele sau grupurile de personae implicate în proiect, vor avea posibilitatea să se viziteze reciproc.

 

 

Pachetul de lucru Nr. 7: Conferința cu tema “Patrimoniul cultural” și Dejunul de pe Dunăre. Iulie 2018.

 

În cadrul celui de- al 11-lea Festival International al Dunării din Ulm / Neu-Ulm, pe 13 iulie 2018, va avea loc conferința privind Patrimoniul cultural.

 

Vor fi prezentate rapoartele experţilor, care se vor referi la tema patrimoniul cultural ca o măsură de consolidare a identității și tema “Pâinea” drept patrimoniu cultural imaterial. Grupurile partenere, care au participat la seminarul de calificare și au aplicat metodele în cadrul propriilor instituții sau brutării, vor raporta despre experiența lor și posibilitățile de transfer ale acestor metode. Subiecte precum antreprenoriatul social și calificarea ar trebui să reprezenite o sursă de inspiraţie pentru noi domenii de activitate. De asemenea, vor fi prezentate rezultatele documentării temei Brutăriile în calitate de locuri de instruire a comunităţii de-a lungul Dunării, precum și rezultatele cercetărilor cu privire la mori.

 

În cadrul activităților de coacere a pâinii în comun, care vor avea loc la data de 14 iulie 2018 atît în Ulm, cît şi in regiunea Ulmului cît şi în cadrul Dejunului de pe Dunăre din 15 iulie 2018, oaspeții veniţi din ţările din regiunea Dunării vor comunica și vor face schimb de experienţă cu cetățenii din regiunea Ulmului. Dacă va fi posibil, în cadrul festivalului Dunării va fi amenajat un Stand al reţelei Danube Networkers, unde produsele diferitelor grupuri partenere vor putea fi comercializate.

 

Pachetul de lucru Nr. 8: Documentarea

 

Rezultatele cercetărilor despre “Traseul cultural al Păinii în țările din din regiunea Dunării” vor fi documentate într-un manual digital.

În baza activităților proiectului descris, vor fi elaborate şi printate pliante în limba ţărilor respective cu privire la punerea în aplicare a metodelor de “învățare socială prin coacerea pâinii” pentru diferite grupuri-țintă. De asemenea, aceaste informaţii vor fi disponibile şi în format digital cu scopul de a fi mai accesibile publicului larg.

 

 

Carmen Stadelhofer,

ILEU e.V./DANET e.V.