Slovenský

Projekt “Chute Dunaja”-  Chlieb spája.

Trvanie: 2/2017- 01/2019

Zodpovedná organizácia: ILEU eV, v spolupráci s firmou DANET e.V. a partnermi zo vzdelávacej siete “Dunaj-Networkers” vo všetkých podunajských krajinách

Pracovné balíky týkajúce sa projektu “Chute Dunaja – chlieb spája.“

Projekt “Chute Dunaja – chlieb spája” je rozdelený do niekoľkých pracovných balíkov.

 

Pracovný balík 1: Kultúrna chlebová cesta v podunajských krajinách po celú dobu trvania projektu
V tomto projekte budú zahrnuté skupiny zo všetkých krajín podunajskej oblasti skúmať existujúce pekárne na pečenie chleba, verejné chlebové pece a existujúce mlyny (historické mlyny poháňané vodnou energiou, ale aj veterné elektrárne a elektrické mlyny), ako aj festivaly chleba a budú ich dokumentovať v ich rodných jazykoch a v angličtine v predtým špecifikovanej podobe. Výsledky budú zhromaždené a prezentované na internetovej stránke projektu. Postupne sa vytvorí Kultúrna chlebová cesta v podunajských krajinách. Prostredníctvom verejných výziev v médiách, ktoré vypracovali partneri projektu v rôznych krajinách, bude verejnosť vyzvaná, aby sa zúčastnila výskumu a vytvorila akcie pečenia chleba ako prostriedku na budovanie sociálnej komunity. Pokiaľ je to možné, mala by sa zrealizovať a zaznamenať aspoň jedna udalosť pečenia chleba v pekárňach (fotografie, video atď.). Rovnakým spôsobom sa zmapujú historické alebo aktuálne prevádzkové mlyny. Na mnohých miestach sú stále kultúrne alebo náboženské slávnosti, ktoré sú úzko spojené s chlebom. Tieto by mali byť tiež preskúmané a kreatívne zdokumentované na internetovej stránke projektu. Týmto spôsobom sa na internete vytvorí živá a realistická Kultúrna chlebová cesta v podunajských krajinách s historickými a sociálnymi referenciami, ktorej sa podľa námetu budú môcť ľudia rôznych  krajín podunajského regiónu zúčastniť osobne ako aj virtuálne.

 

 

Pracovný balík 2: Kvalifikácia na pečenie chleba ako spoločenskej udalosti na podporu vzdelávania v komunite s mottom “Chlieb spája” – jar 2017
Na trojdňový tréningový kurz bude pozvaných 16 zástupcov vybraných inštitúcií z najmenej 8 rôznych podunajských krajín a 2 propagátori z Talianska a Francúzska (jedna osoba z každej krajiny), ktorí predstavia teóriu a prax metódy “pečenia ako spoločenskej udalosti ” vyvinutú Dr. Nadezhdou Grigorovou z pekárne Network Sofia.
Súčasne sa budú vyučovať aktivačné metódy vzdelávania dospelých a medzigeneračné vzdelávanie so zameraním na posilnenie európskeho rozmeru projektu. Kvalifikačný tréning sa uskutoční na jar roku 2017 v Sofii. Seminár a všetky ďalšie súvisiace aktivity sú zdokumentované na webovej stránke projektu.

 

Pracovný balík 3: Pilotná implementácia metód “Chlieb spája” a vyhodnotenie – začiatok leta 2017 až jeseň 2017
Znalosti a zručnosti získané počas kvalifikačného tréningu budú realizované a zdokumentované v pilotných kurzoch na jar / jeseň roku 2017. Implementácia v lokálnom kontexte je zameraná na rôzne cieľové skupiny: medzigeneračné skupiny, vekové homogénne skupiny, zdravotne postihnuté osoby, utečencov, väzňov. Skúsenosti sa budú hodnotiť na európskej úrovni vo workshope koncom jesene 2017.
Nástroje vyhodnotenia vypracuje ILEU e.V. spolu s partnermi v spoločnosti DANET e.V.

 

 

Pracovný balík 4: Fáza prenosu metód “Chlieb spája”- jeseň 2017
Koncom roka 2017 budú účastníci medzinárodného kvalifikačného seminára organizovať jednodňové národné kvalifikačné semináre na vybraných miestach / inštitúciách, aj v Taliansku a Francúzsku, aby predstavili ďalším propagátorom metódy “spoločenského pečenia”, a  aby sa vytvorili ďalšie miesta na spoločenské stretnutia. Cieľom je dosiahnuť čo najširší stupeň šírenia metód a zvýšiť počet účastníkov.

 

 

Pracovný balík 5: Organizácia týždňa Dunajského pečenia chleba v októbri 2017 vo všetkých podunajských krajinách
Od 7. do 16. októbra 2017 sa uskutoční Dunajský týždeň pečenia chleba vo všetkých podunajských krajinách. V týchto dňoch sa udalosti spojené s pečením chleba budú konať vo všetkých partnerských lokalitách. Mediálna kampaň na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni by mala o tomto týždni vopred informovať, vyzvať k účasti a zdôrazniť význam chleba ako dôležitej súčasti kultúrneho dedičstva.

 

 

Pracovný balík 6: Praktická implementácia metód na mnohých miestach – od roku 2017 do začiatku leta 2018
Projekt sa má realizovať v čo najväčšom počte miest v spolupráci s miestnymi inštitúciami (v múzeách, centrách vzdelávania dospelých, seniorských skupinách, atď.). Nadnárodné podujatia by sa mali uskutočňovať pri vzájomných návštevách jednotlivcov a skupín zapojených do projektu.

 

 

Pracovný balík 7: Konferencia o kultúrnom dedičstve a raňajkách na moste Dunaja – júl 2018
13. júla 2018 sa v Ulme uskutoční konferencia o kultúrnom dedičstve v rámci 11. Medzinárodného dunajského festivalu Ulm / Neu-Ulm. Odborníci budú prednášať o kultúrnom dedičstve ako aj o spôsobe budovania identity a na tému “chlieb” ako nehmotného kultúrneho dedičstva. Partnerské skupiny, ktoré sa zúčastnili kvalifikačného seminára a uplatnili metódy vo svojich inštitúciách alebo pekárňach budú informovať o svojich skúsenostiach a možnostiach prenosu metód. Témy ako sociálne podnikanie a kvalifikácia by mali inšpirovať nové oblasti činnosti. Tiež budú prezentované výsledky dokumentácie Pekárne ako miesta budovania komunity pozdĺž Dunaja, ako aj výsledky výskumov o mlynoch.
Prostredníctvom spoločných aktivít pečenia chleba v Ulme a regióne Ulm v sobotu 14. a  raňajok na moste Dunaja  v nedeľu 15. 2018 sa hostia Dunaja stretnú s občanmi v oblasti Ulmu. Pokiaľ je to možné, mal by na Dunajskom festivale stáť stánok Dunaj-Networkers, kde sa budú predávať produkty z rôznych partnerských skupín / krajín.

 

 

Pracovný balík 8: Dokumentácia
Výsledky výskumnej Kultúrnej chlebovej cesty v podunajských krajinách budú zdokumentované v digitálnej príručke. Na základe opísaných projektových aktivít sa vytvoria podklady pre implementáciu metód “sociálneho vzdelávania prostredníctvom pečenia chleba” pre rôzne cieľové skupiny v národných jazykoch, a to aj digitálne a budú prístupné pre širokú verejnosť.

 

 

Gez. Carmen Stadelhofer,

ILEU e.V./DANET e.V.