Mirela Carp from Timisoara, Romania, is telling about their Danube Sparrow action

Mirela Carp is a teacher in the National Pedagogical College „Carmen Sylva“ Timisoara, Romania

Who was the baking group?

The preparatory class (23 pupils of 6 years old) and their teacher-Mirela Carp

Where did the baking action take place?

Pastry laboratory Naomi Timisoara

How many sparrows were baked?

24

Can you tell us about the baking action?

I contacted the staff from the pastry laboratory Naomi Timisoara and told them about the involvement in the European project and about the activity Danube sparrow. After the description of the activity and showing the pictures from the recipe, the people were open to welcome us. On Friday, they gave us aprons and bonnets and we had acces at sanitized tables. The pupils with cleaned hands stated the activity. During the baking, I explained to my pupils about the nobility of the gesture of giving what they have made. They shared with unknown people but they also tasted some sparrows.

For whom did you bake? 

Unknown people.

Why did you select this recipient group? What are the reasons?

Due to the location of the pastry laboratory, near a green market, the recipient group were formed by unknown people, people who were there for shopping.

What emotions did baking and sharing trigger in you and the recipients?

The children felt joy, they liked the feeling of sharing, even they were accustomed to receiving.

The passers-by showed surprise and amazement and hearing about the Danube-Networkers they gladly accepted the sparrows.

 

 

Mirela Carp din Timișoara, România, povestește despre activitatea ei Vrabia Dunăreană

Mirela Carp este profesor la Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva“ Timișoara, România

Cine a fost grupul de coacere?

Clasa pregătitoare (23 de elevi de 6 ani) și profesoara lor - Mirela Carp

Unde a avut loc acțiunea de coacere?

Laboratorul de patiserie Naomi Timișoara

Câte vrăbii au fost coapte?

24

Ce ne poți spune despre acțiunea de coacere?

Am contactat personalul de la laboratorul de patiserie Naomi Timișoara și le-am povestit despre implicarea în proiectul european și despre activitatea Vrabia Dunăreană. După descrierea activității și după ce le-am arătat poze cu rețeta, oamenii au fost deschiși să ne întâmpine. Vineri, ne-au dat șorțuri și bonete și am avut acces la mese igienizate. Elevii cu mâinile curățate, au început activitatea. În timpul coacerii, le-am explicat elevilor mei despre noblețea gestului de a oferi ceea ce au făcut cu mâinile lor.. Au împărțit vrăbiuțe la persoane necunoscute, dar au gustat și ei câteva vrăbii.

 

Pentru cine ai copt?

Oameni necunoscuți.

De ce ai selectat acest grup de destinatari? Care sunt motivele?

Datorită locației laboratorului de patiserie, în apropierea unei piețe verzi, grupul de destinatari a fost format din oameni necunoscuți, oameni care erau acolo pentru cumpărături.

Ce emoții au declanșat coacerea și împărțirea vrăbiuțelor, în tine și în destinatari?

Copiii au simțit bucurie, le-a plăcut sentimentul de a împărți, chiar dacă ei au fost obișnuiți să primească.

Trecătorii au arătat surpriză și uimire și, auzind  despre Danube-Networkers, au acceptat cu bucurie vrăbiile dunărene.