Ioana Cioroi from Galati, Romania, is telling about their Danube Sparrow action

Ioana Cioroi is am member of the „DUNAREA DE JOS‘‘ UNIVERSITY GALATI, Department of Long Life Learning and Technological Transfer, University of The Third Age.

Who was the baking group?

The HAPPY CLEVER HANDS –  a group of female retirees, students at The University of the Third Age.

Where did the baking action take place?

It take place in Elena’s kitchen, a member of Happy Clever Hands group.

How many sparrows were baked?

300

Can you tell us about the baking action?

Our group discussed about what we have to do and made a plan with the steps needed to achieve our goal then started the action. The members of the Happy Clever Hands group bought the necessary ingredients, requested by the recipe. Then we gathered in Elena’s warm kitchen where we made a smooth dough using the recipe of the Danube Sparrow and let it to rest for about an hour then we followed the modeling stages of the sparrows, decorated with a touch of crystal sugar and baked into the preheated oven. When they were done we put in their beaks European Union’s flags.

For whom did you bake?

We baked Danube Sparrows for our new colleagues at the University of the Third Age, for unknown people on the streets and for the workers on a site in our city.

Why did you select this recipient group? What are the reasons?

We chose to share the Danube Sparrows with our new colleagues to give them a nice welcome and to help them better integrate in our community. Sharing sparrows with unknown people on the streets it was a gesture of human solidarity. And we shared sparrows with the workers showing them that we appreciate their efforts.

What emotions did baking and sharing trigger in you and the recipients?

beautiful colored and warm autumn day, after the classes, we shared sparrows with our colleagues, enjoying them, talking about Danube Sparrow project and the meaning of its motto: Bread sharing is caring! Then together we talked and shared sparrows with unknown people and the workers.
Bread sharing is caring! Having mercy and giving love, making people feel accepted and that they matter for the others, all this turned this day into a celebration of joy.

Ioana Cioroi din Galaţi, România, ne vorbeşte despre acţiunea lor Vrabia dunăreană

Ioana Cioroi este membru al Universitaţii Vârstei a Treia, Departamentul de Învaţare Continuă şi Transfer Tehnologic din cadrul Universitaţii ''Dunarea de Jos'', Galati.

Din cine se compune grupul de acţiune?

''HAPPY CLEVER HANDS'' - Un grup de pensionare de la Universitatea Vârstei a Treia.

Unde a avut loc acţiunea de coacere?Bucătăria Elenei, membru al grupului Happy Clever Hands

Câte vrăbii au fost coapte?

300 de vrăbii.

Vrei să ne vorbeşti despre acţiuna voastră de coacere?

Grupul nostru s-a sfătuit despre ce are de făcut și a alcătuit un plan cu pașii necesari atingerii scopului, apoi am pornit la acțiune. Membrii grupului Happy Clever Hands au cumpărat ingredientele necesare, cerute de rețetă.

Apoi ne-am adunat în călduroasa  bucătărie a Elenei unde am făcut un aluat neted folosind rețeta Vrabia dunăreană și l-am lăsat să se odihnească pentru aproape o oră, după care am urmat etapele de modelare a vrăbiilor, decorându-le cu un văl de zahăr cristale și le-am copt  în cuptorul preîncălzit.

După ce s-au copt le-am pus în ciocuri steagul Uniunii Europene.

  Pentru cine aţi copt vrăbiile?

Am copt vrăbii dunărene pentru colegii noştri de la Universitatea Vârstei a Treia, pentru necunoscuţi de pe stradă şi pentru muncitorii de pe un şantier din oraşul nostru.

De ce aţi ales aceste grupuri de beneficiari?

Am ales să împărțim Vrăbii dunărene cu noii noștri colegi pentru a le ura un frumos “Bun venit” și să-i ajutăm să se integreze mai bine în comunitatea noastră. Împărțind vrăbii cu necunoscuți de pe stradă a fost un gest de solidaritate umană. Și împărțind vrăbii cu muncitorii de pe șantier, le-am arătat că le apreciem eforturile.

Ce emoţii s-au declanşat in dumneavoastră si in cei ce au primit, acţiunile de coacere si imparţire?

Într-o frumoasă, colorată si caldă zi de toamnă, după cursuri, am împărțit vrăbii cu colegii, bucurându-i, vorbindu-le despre proiectul Vrabia dunăreană şi semnificația motto-ului: “A împărți pâine înseamnă a-ți pasa!”. Apoi împreună am vorbit și împărțit vrăbii cu oameni necunoscuți și cu muncitori.

A împărți pâine înseamnă a-ți pasă! A avea compasiune și a dărui dragoste, a face oamenii să se simtă acceptați și că ei contează pentru ceilalaţi, toate acestea au transformat această zi într-o sărbătoare a bucuriei.