Cristina Raileanu from Tigheci village; Republic of Moldova, is telling about their Danube Sparrow action

Cristina Raileanu is a teacher from Tigheci Gymnazium in Tigheci Village, Leova, Republic of Moldova

Who was the baking group?

Teachers of Tigheci school

Where did the baking action take place?

The canteen of the school

How many sparrows were baked? 

30

Can you tell us about the baking action?

On the 1st November, the teachers of Tigheci Gymnasium decided to make something different at school and to bake Danube-sparrows. The baking action took place in the school canteen with the big support of school cooker. The teachers organized themselves and cooked 30 Danube – sparrow and gave them to the folklore group of the village “Codreanca”.

For whom did you bake?

We bake from folklore group “Codreanca” from Tigheci village, a wonderful group that promotes the national traditions and culture.

Why did you select this recipient group? What are the reasons?

“Codreanca” is one of the few folklore groups of the South region of the country. It activates at the cultural house of the village. We decided to give them the Danube-sparrows as a sign of respect and consideration for all the wonderful work they do and for the beautiful songs they sing at each holiday of the village and not only.

What emotions did baking and sharing trigger in you and the recipients?

After a week of seminars, meetings and hard work with the lesson plans, the teacher of Tigheci Gymnasium decided to have a rest and bake Danube – sparrows, that in our country we call “pigeons” – the symbol of peac e. All the teachers were excited about the idea of doing something different, that’s way on Friday morning they all were prepared and ready to bake and to share ideas about baking. All the teachers were happy to bake together, because it allows to know each other from the other part, to know each other not as teachers, but as housewifes. During the baking process, the teachers spoke, smiled and shared ideas and impressions. After that, some of them went to the cultural house to offer the Danube – sparrows to the women from the folklore group “Codreanca”, that were surprised and impressed by this action. On the way to the cultural house, the warm Danube-sparrow were given to the other workers of the school: the school secretary, the school accountant, school servants.

Cristina Raileanu din satul Tigheci, Republica Moldova, ne vorbește despe acțiunea Danube Sparrow

Cristina Raileanu este profesoară în gimnaziul Tigheci, s. Tigheci, raionul Leova, Republica Moldova.

Cine a participat la acțiunea de coacere?

Profesoarele din gimnaziul Tigheci.

Unde a avut loc acțiunea de coacere?

În cantina școlii. 

Câte vrabiuțe ați copt?

30

Poți să ne spui mai multe despre acțiunea de coacere?

Desigur. Pe 1 noiembrie, profesoarele din gimnaziul Tigheci au hotărât să facă ceva diferit la școală și să coacă vrabiuțe. Acțiunea de coacere a avut loc în cantina școlii cu ajutorul imens al bucătaresei școlii. Profesoarele s-au organizat și am copt 30 vrăbiuțe.

Pentru cine ați copt?

Noi am copt pentru ansamblul folcloric Codreanca din satul Tigheci, un ansamblu minunat care promovează tradițiile și cultura națională. 

De ce ati ales să dăruiți anume lor vrabiuțele (hulubașii)?

Codreanca este unul din puținele ansambluri folclorice care activează în regiunea de Sud a țării. Activează la casa de cultură din sat. Am decis să le oferim lor vrabiuțele în semn de recunoștință și respect pentru munca minunată pe care o realizează și pentru cântecele frumoase ce le interpretează la orice sărbatoare din sat, și nu doar aici.

Ce emoții și sentimente v-au creat acțiunea de coacere și de oferire a vrabiuțelor?

După o săptămână de seminare, întâlniri și lucru din greu la planurile de lecție, profesoarele din satul Tigheci au decis sa ia o pauză și să coacă Vrăbiuțe dunărene, pe care noi le numim de fapt hulubași – simbolul păcii. Toate profesoarele au fost încântate de ideea de a face ceva diferit, de aceea vineri dimineață toate erau pregătite să coacă hulubi și să împărtășească ideii despre cum coc ele acasă hulubii.Toată lumea era fericită să coacă împreună, pentru că acest lucru le permitea  să se cunoască unele pe altele din altă perspectivă, și anume aceiea de gospodine. Pe toată durata de pregătire și coacere a vrabiuțelor, profesoarele au vorbit, au zâmbit și au împărtășit idei și impresii. După ce vrabiuțele au fost scoase din cuptor, câteva profesoare au mers la casa de cultură pentru a oferi vrabiuțele membrilor colectivului folcloric Codreanca, care au fost plăcut surprinse și impresionate de acest gest. În drum spre casa de cultură, vrăbiuțele încă călduțe au fost oferite și altor lucrători ai școlii: secretara, contabila, personalul auxiliar.