Happy Holidays !

On December 20, at the Banat National College in Timisoara, the pupils of the 10th grade MI1, along with teacher Firu Carmen, wished the participants of the project “Tastes of the Danube. Bread Connects “Happy Holidays !.

In the beginning of the winter holidays, bread is the elem ent that unites us. We all share this divine gift! We look forward to continuing our project activities.

 

Sărbători fericite!

În 20 decembrie, la Colegiul National Bănățean din Timișoara, elevii clasei a X-a MI1, împreună cu prof. Firu Carmen, au urat participanților proiectului ”Tastes of Danube. Bread Connects” .

În pragul sărbătorilor de iarnă, pâinea este elementul care ne unește. Împărtășim tuturor acest dar dumnezeiesc! Așteptăm să continuăm activitățile din cadrul proiectului.