Exhibition of children’s works

Pupils and teachers from Elementary school “Dusan Jerkovic Uca” in Simanovci (Municipality of Pećinci, Serbia) have prepared the exhibition in which they showed products made from grains, cereals, wheat, corn and so on. Visitors were able to enjoy the homes/little houses made of natural materials (corn, wheat stalks etc.). Pupils also made a billboard on which they presented the Bread Museum “Jeremija” from Pecinci, our grandmothers’ recipes, photos of bread and food from wheat/corn, and many other interesting stories from Srem.

Izložba dečijih radova

Učenici i nastavnici Osnovne škole „Dušan Jerković Uča“ iz Šimanovaca (opština Pećinci, Srbija) su pripremili izložbu u okviru koje su prikazali produkte napravljene od zrnevlja žita, pšenice, kukuruza i slično. Posetioci su mogli da uživaju u kućicama od prirodnog materijala (kukuruzovine, stabljika pšenice itd.).  Đaci su takođe napravili pano na kom su predstavili Muzej hleba „Jeremija“ iz Pećinaca, recepte naših baka, fotografije hleba i peciva i mnogo drugih zanimljivih priča iz Srema.