Interview with a baker in Nemecká, Slovakia

We students from the class quarta at La Salle Secondary Grammar School in Bratislava visited a cozy bakery called Rusticana in a small village Nemecká (near Banská Bystrica) and interviewed the baker. The interview was quick because they had their hands full. Apart from the bakery there is also a chalet restaurant. And what did we find out? Here is the result.

Question:   When did you establish your bakery?

Backer:      In 2009 together with this shepherd´s hut.

Question:   How many people do you employ?

Backer:      We employ one baker and one saleswoman.

Question:   Why did you decide to do business in the bakery field?

Backer:      Because we want to preserve our family tradition.

Question:   What does bread mean for you?

Backer:      Bread? It is life, the foundation of each family.

Question:   What do you offer?

Backer:      We have almost everything, sweet and salty bakery products (moravian cakes, bread, crackle cakes, buns).

Question:   Did your range of goods undergo any changes?

Backer:      Partially. Nowadays people want more sweet bakery products.

Question:   Which product do you sell out the fastest during the day?

Backer :      Mainly buns but sometimes crackle cakes too.

Question:   Are Slovaks old fashioned in this field or do they love to try out something new?

Backer :      We prepare everything according to our mum´s recipes. All products are         traditional Slovak cuisine.

Question:   Which product are you most proud of?

Backer :      We are most proud of our sour kraut crackle cakes filled with bacon and sausage.

Backer:       Which product would you recommend to try to the German speaking countries?

Backer :      Moravian cakes.

Question:   Do your customers buy bread and the bakery products in your bakery shop rather     than in the supermarket?

Backer :      Yes, they do. It is because we do not add any preservatives into our bread and it          tastes better.

Question:   What do you do to have happy customers?

Backer :      We smile and we are in a good mood all the time. J

We are very thankful to the baker for her time and we can only confirm that the products are really delicious.

 

Interiew Bratislava_La Salle_3  Interview Bratislava_4

 

Interview with a baker in Nemecká, Slovakia

My – študenti kvarty na Gymnáziu La Salle v Bratislave – sme navštívili útulnú pekáreň Rusticana v malej dedine Nemecká (v blízkosti Banskej Bystrice) a urobili sme rozhovor s jej pekárkou. Rozhovor prebiehal v rýchlom tempe, pretože mali stále plné ruky práce. Okrem pekárne sa tu nachádza aj koliba. A čo sme sa dozvedeli? Tu je výsledok.

otázka:      V ktorom roku bola založená táto pekáreň?

pekárka:   V roku 2009, súčasne aj s kolibou.

otázka:      Koľko ľudí je tu zamestnaných?

pekárka:   Jedna pekárka a jedna predavačka.

otázka:      Prečo ste sa rozhodli podnikať práve v tomto odvetví?

pekárka:         Lebo chceme zachovať rodinnú tradíciu a v nej aj pokračovať.

otázka:      Čo pre Vás znamená chlieb?

pekárka:         Chlieb? Život, základ každej rodiny.

otázka:      Aký sortiment ponúkate svojim zákazníkom?

pekárka:   Okrem chleba veľa druhov zo sladkého a slaného sortimentu („moravské koláče“ – kysnuté koláče s džemom, tvarohom, príp. makovou plnkou; „pagáče“ – malý pečený oválny koláč z ovsa alebo kukurice s oškvarkami; záviny; buchty)

otázka:      Menil sa v priebehu fungovania pekárne Váš sortiment?

pekárka:         Čiastočne – dnes uprednostňujú naši zákazníci viac sladké.

otázka:      Ktorý výrobok sa každý deň najrýchlejšie vypredá?

pekárka:         Buchty, niekedy aj pagáče.

otázka:      Sú Slováci v tomto sortimente staromódni alebo radi vyskúšajú niečo nové?

pekárka:   Pečieme všetko podľa receptov našich mám. Všetky výrobky sú výlučne naša kuchyňa.

otázka:      Na ktorý výrobok ste Vy osobne hrdá?

pekárka:         Na naše pagáče s kapustou, slaninou a klobásou.

otázka:      Ktorý výrobok by ste odporučili aj nemecky hovoriacim turistom?

pekárka:         Moravské koláče.

otázka:      Uprednostňujú zákazníci nakupovanie u Vás alebo v supermarkete?

pekárka:   U nás. A dôvodom je to, že my do našich výrobkov nepridávame žiadne konzervačné látky a naše výrobky lepšie chutia.

otázka:      Čo robíte pre to, aby Vaši zákazníci odchádzali z pekárne spokojní?

pekárka:         Usmievame sa a máme stále dobrú náladu.

Veľmi pekne ďakujeme pani pekárke za jej čas a môžeme potvrdiť, že výrobky skutočne chutia vynikajúco.

Interiew Bratislava_La Salle_3  Interview Bratislava_4

Interview in der Bäckerei Rusticana in Nemecká

Wir - die Studenten von Kvarta am Gymnasium La Salle in Bratislava haben eine gemütliche Bäckerei Rusticana in Nemecká (ein kleines Dorf in der Nähe von Banská Bystrica) besucht und Interview mit ihrer Bäckerin gemacht. Das Gespräch ist in einem Schnelltempo verlaufen, weil dort immer viel zu tun war. Außer der Bäckerei gibt es dort auch eine Sennhütte. Und was haben wir erfahren? Hier ist das Ergebnis.

Frage:        In welchem Jahr wurde diese Bäckerei gegründet?

Bäckerin:  Im Jahre 2009, gleichzeitig auch mit der Sennhütte.

Frage:        Wie viele Leute sind hier berufstätig?

Bäckerin:  Eine Bäckerin und eine Verkäuferin.

Frage:        Warum haben Sie sich entschieden, sich gerade in diesem Bereich selbstständig zu machen?

Bäckerin:  Weil wir unsere Familientradition erhalten und fortsetzen möchten.

Frage:        Was bedeutet für Sie Brot?

Bäckerin:  Brot? Leben, Grundlage jeder Familie.

Frage:        Was für Sortiment bieten Sie Ihren Kunden an?

Bäckerin:  Außer Brot viele Sorten von Süßem, Salzigem („moravské koláče“ – Hefekuchen mit Marmelade, Quark, event. Mohnfüllung; „pagáče“ – Brandteigkrapfen - kleiner gebackener runder Kuchen aus Hafer oder Mais mit Grammeln ; Strudel; Buchtel)

Frage:        Hat sich Ihr Sortiment im Laufe der Zeit verändert?

Bäckerin:  Zum Teil – heutzutage bevorzugen die Kunden mehr Süßes.

Frage:        Welches Produkt ist jeden Tag am schnellsten ausverkauft?

Bäckerin:  Buchteln, manchmal auch „pagáče“.

Frage:        Sind die Slowaken in diesem Sortiment altmodisch oder probieren sie gerne auch etwas Neues aus?

Bäckerin:  Wir backen alles nach den Rezepten unserer Mütter. Alle Produkte sind ausschließlich „slowakische Küche“.

Frage:        Auf welches Produkt sind Sie persönlich stolz?

Bäckerin:  Auf unsere „pagáče“ mit Kraut, Speck und Wurst.

Frage:        Welches Produkt würden Sie auch den deutschsprachigen Touristen empfehlen?

Bäckerin:  „Moravské koláče“.

Frage:        Bevorzugen die Kunden das Einkaufen bei Ihnen oder im Supermarkt?

Bäckerin:  Bei uns. Der Grund dafür liegt darin, dass wir in unsere Produkte keine Konservierungsmittel dazugeben und die Produkte besser schmecken.

Frage:        Was machen Sie, dass Ihre Kunden von dieser Bäckerei zufrieden weggehen?

Bäckerin:  Wir lachen und haben immer gute Laune.

Wir danken sehr der Frau in der Bäckerei für ihre Zeit und können beweisen, dass die Produkte wirklich lecker schmecken.

Der Gebrauch in der Slowakei ist die Gäste mit Brot und Salz willkommen zu heißen.

Interiew Bratislava_La Salle_3  Interview Bratislava_4