Slovenščina

Projekt “Tastes of the Danube. Bread connects (slov. Okusi Donave ali kruh nas povezuje”

Trajanje: o2 / 2017-01 / 2019

Koordinator: ILEU e.V., v tesnem sodelovanju z DANET e.V. ter partnerske ustanove iz vseh obdonavskih držav povezane v izobraževalno mrežo “Obdonavski sosedje”ali angl. “Danube-Networkers”.

Sklopi delovnih nalog v projektu: Okusi Donave. Kruh nas povezuje

 

 

Sklopi delovnih nalog št. 1. Obdonavska pot kulture kruha

Ves čas trajanja projekta

 

V tem projektu bodo posamezne skupine iz vseh obdonavskih držav preučevale že obstoječe pekarne in mline ter stare mline na vodo, veter in elektriko. Preučevale bodo tudi festivale kruha, jih dokumentirale v jeziku svoje dežele in v angleščini. Izpolnile bodo enotno pripravljene formularje, rezultate pa zbrale in predstavile na projektni spletni strani. Tako bomo zlagoma ustvarili Obdonavsko pot kulture kruha. Z razpisi v javnosti, bomo povabili javnost, da sodeluje v raziskavi, da ustvari akcije peke kruha in tako gradi lokalno skupnost. Kadarkoli bo mogoče, bo nastal vsaj en dogodek na temo peke hruha. Dogodek bomo dokumentirali, dokumentacija bo razstavljena v pekarnah (slike, video, itd. Podobno bomo storili s starimi in delujočimi mlini. Marsikje še vedno tečejo verska in kulturna obredja povezana s kruhom. Tudi ta velja preučiti, jih zapisati na takšen ali drugačen način, jih dokumentirati na spletni strani projekta. Tako bo zapisana živa Obdonavska pot kulture kruha skupaj z zgodovinskimi in družbenimi navedbami. Za te bodo v živo ali virtualno poskrbele številne skupine prebivalcev Obdonavja.

 

Sklop delovnih nalog št. 2. Izobraževanje pod sloganom “Kruh nas povezuje”. Pomlad 2017

 

16 predstavnikov izbranih ustanov iz vsaj 8 obdonavskih držav in po en izobraževalec iz Italije in Francije se bodo udeležili uvoda v teorijo in prakso rabe metode “Peka kruha kot družbeni dogodek”. Program je razvila Dr. Nadezhda Grigorova, Mreža pekarn, Sofia.

Poučevanje se bo osredotočilo tudi na aktivirajoče metode izobraževanja odraslih in medgeneracijskega izobraževanja. To bo okrepilo evropsko razsežnost projekta. Usposabljanje se bo odvilo v Sofiji, pomladi 2017. Seminar in z njimi povezane dejavnosti so dokumentirani na projektni strani.

 

Sklop delovnih nalog št. 3: Posuksnna izvedba uporabe metod “Kruh nas povezuje”

in evalvacija. Zgodnje poletje 2017 do jeseni 2017.
Znanje in spretnosti, ki jih bo moč pridobiti med usposabljanjem, bomo preverili v poskusni izvedbi seminarja pomlad/ jesen 2017. Izvedba v lokalnem kontekstu bo za različne ciljne skupine; medgeneracijske skupine, starostno homogene skupine, skupine invalidnih oseb, beguncev, zapornikov. Izkušnje bomo evalvirali na evropski ravni v delavnici, ki bo tekla pozno jeseni 2017.

 

Evalvacijske pripomočke bo razvil ILEU e.V. skupaj s partnerji DANET e.V.

 

Sklop delovnih nalog št.4: Prenos metode“Kruh nas povezuje”. Jesen 2017
Pozno leta 2017 bodo udeleženci mednarodnega usposabljanja organizirali enodnevno usposabljanje v izbranih krajih /ustanovah, tudi v Italiji in Franciji za druge širitelje metode “ Skupnostna peka kruha”, z namenom, da se ustvarijo še druga družbena stičišča na to temo. Cilj je ustvariti čimveč stičišč in pridobiti čim več udeležencev.

 

Sklop delovnih nalog št. 5: Organizacija Obdonavskega tedna peke kruha v oktobru 2017 in v razčlinih obdonavskih državah

 

Od 7. do 16. oktobra 2017 bo potekal v vseh obdonavskih državah Obdonavski teden peke kruha. V teh dneh se bodo odvili dogodki peke in okrog peke kruha na lokacijah partnerjev. Medijska kampanja na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni bo teden predstavila še preden se bo začel. Izšel bo razpis,ki bo poudaril kruh kot kulturno dediščino.

 

Sklop delovnih nalog št. 6: Praktičen prikaz metod na različnih krajih. Od 2017 do

zgodnjega poletja 2018

 

Projekt velja izvesti na mnogih mestih v sodelovanju z lokalnimi ustanovami (muzeji, centri izobraževanja odraslih, v skupinah starejših itd.). Mednarodni dogodki in medsebojni obiski posameznikov in skupin, ki bodo sodelovali v projektu.

 

Sklop delovnih nalog št 7: Konferenca o kulturni dediščini in Zajtrk na mostu čez Donavo, julij 2018

 

  1. julija 2018 bo potekala konferenca o kulturni dediščini v Ulmu, v sklopu 11.. Mednarodnega obdonavskega festivala. Odvila se bodo predavanja izvedencev, ki bodo spregovorili o kulturni dediščini in identiteti. Kruh bo imel svoje mesto kot nesnovna kulturna dediščina. Partnerske organizacije, ki bodo sodelovale v usposabljanju in uporabile metode v svojih ustanovah ali pekarnah, bodo poročale o svojih izkušnjah in možnostih prenosa metod. Teme kot socialno podjetništvo in usposabljanje bodo spodbudile nastanek novih polj delovanja. Predstavili bomo rezultate dokumentiranja kruha, pekarne kot gradnik skupnosti vzdolž Donave, pa tudi rezultate raziskovanja mlinov.

 

Zahvaljujoč skupnim dejavnostim, skupni peki kruha v Ulmu in okoliški pokrajini v soboto 14. julija in Zajtrku na mostu čez Donavo v nedeljo 15. julija 2018 se bodo udeleženci spoznali med seboj, se srečali z meščani Ulma in ulmske regije.Če bo le mogoče, bomo pripravili stojnico Obdonavskih sosedov na Obdonavskem festivalu. Naprodaj bodo proizvodi posameznih dežel.

 

Sklop delovnih nalog št. 8: Dokumentiranje
Rezultati raziskave Obdonavska pot kulture kruha bodo zapisani digitalno, v digitalnem priročniku. Na temelju opisanih projektnih dejavnosti bodo nastale predstavitve metod in njihove rabe. Gre za metode socialnega učenja ob peki kruha za različne ciljne skupine. Predstavitve bodo dosegljive v več jezikih digtalno tudi za širšo javnost.

 

Gez. Carmen Stadelhofer,

ILEU e.V./DANET e.V.