Magyar

Project “Izek a Dunán. A Kenyér összeköt’’  

Idő tartam: 2 / 2017-01 / 2019

Felelős szervezet: ILEU e.V., szoros eggyütmüködéssel a DANET e.V. és a partnerekkel az oktatási hálozattal “Duna-Hállozat” a Duna menti országokból.

A munka folyamathoz kapcsolodó projekt “Izek a Dunán. A Kenyér összeköt’’.

Az  “Izek a Dunán. A Kenyér összeköt’’ projektumhoz több kisebb projektum, munka fázis kapcsolodik.

 

1 Munka fázis: A kenyér kultúrális útvonala a Duna menti  országokba, a projektum egész időtartama alatt.

Ebben a menetbe az össz érintett csoport, minden országból, adat gyüjtéssel lesz megbizva, az egész  Duna régió fel lesz kutatva,  kenyérsütő házak, nyilvános kenyérsütők, meglévő malmok (történelmi jellegü malmok, vizzel müködtető, szélenergiával és villamositott), valamint  kenyér fesztiválok, abból a célból hogy  dokumentálja országokként, kifejezve  egy előre meghatározott formában, helyi nyelven és angolul. Az összegyűjtött anyag  a projekt honlapján lessz bemutatva.  Így fokozatosan megvalósul, A kenyér kultúrális útvonala a Duna menti országokba. Nyilvános felhivások lesznek megjelentettve országokként a partnerek mozgositása érdekébe, nyilvános meghivást kapnak, hogy részt vegyenek a kutatásba melyet a kenyérsütő tevékenységek hoznak létre, és ez mind a társadalmi közösség épitése érdekébe. Ahol csak lehetséges, legalább egy sütést kell megszevezni és megörökiteni, valamint megörökiteni sütőipari házakat  (fényképek, videók, stb.). Ugyanígy, történelmi jelentőségű napjainkig működtető malmok lesznek bemutatva. Sok helyen még mindig vannak olyan kulturális és vallási ünnepek, amelyek szorosan kapcsolódnak a kenyér szimbolumához. Ezeket is meg kell jelentetni és kreatívan dokumentálni a projekt honlapján. Ily módon  egy élénk és élethű, A kenyér kultúrális útvonala a Duna menti  országokba jön létre az interneten, történelmi és társadalmi referenciákkal, melynek kialakitásahoz sok ember, különböző lakosággi csoport, a Duna régió országai vesznek részt személyessen, valamint virtuális módon.

 

2 Munka fázis:  Kenyérsütési kvalifikáció, mint társadalmi esemény, azzal a céllal hogy támogassa a társadalom  oktatását  a “A Kenyér összeköt’’  mottójával, 2017 tavasza.

Háromnapig tartó szeminárium, 16 képviselővel a kiválasztott szervezetekből, legalább 8 különböző Dunamenti országból, és 2 előadóval Olaszországból és Franciaországból (1 személy országként), bevezetés az elméletbe és a gyakorlatba, ahogy azt  kifejtette Dr. Nadezda Grigorova, Breadhouse Network Sofia, a sütés módszer mint társadalmi esemény. Ugyanakkor, aktiváló módszerek lesznek beiktatva, a felnőttoktatás és az intergenerációs tanulás fokozására, különös hangsúly lessz fektetve a projektumba az európai dimenzió erősitése érdekébe. Minősítési képzésre kerül sor Szófiában 2017 tavaszán. A szeminárium és minden egyéb kapcsolódó tevékenység, dokumentálva lessz a projekt honlapján.

 

3 Munka  fázis:  Kísérleti módszerek alkalmazása ’’A Kenyér összeköt’’ és értékelése.  2017 kora nyár – 2017 ősz.

A megszerzett tudás és készségek alapján, kiképzést kell megszervezni és dokumentálni, kísérleti tanfolyamok formájába, 2017 tavasz / ős.  Végrehajtása a helyi kontextusban, különböző célcsoportokat célozva: a nemzedékek közötti, életkori homogén csoportok,  rokkantak, menekültek, foglyok. A tapasztalatok értékelése európai szinten, 2017 késő ősz.

Az  értékeléshez szükséges tudnivalókat az  ILEU e.V. a DANET e.V. a partnerel,  fogja meghatározni.

 

4 Munka fázis: Változó módszerek  “A Kenyér összeköt’’  2017 ősz.

2017 végén a tagok által  egy egynapos nemzetközi kvalifikációs szeminárium lesz szervezve, egy meghatározott helyen, úgyszintén részt vesznek Olaszországi és Franciaországi előadók, hogy bemutatjanak egy  tásalgási sütést és megalapozzanak egy társalgási helyet. A cél az, hogy lehető legszélesebb mértékben különböző módszerekkel terjeszteni és növelni a résztvevők számát.

 

5 Munka fázis: A Dunai kenyér napok- Kenyér sütési hét, 2017 október, minden Duna menti országba.

2017 október 7-től 16-ig, minden Duna menti országba meg lessz szervezve a Dunai kenyér napok-Kenyér sütési hét.  E napokon, a kenyér sütés eseménye lessz a napirenden minden partner helyszinén. A médiakampányt helyi, nemzeti és nemzetközi szinten kell megszervezni, ezt az eseményt előzetesen ismertetni kell, fölhivni a figyelmet, aktivan bekapcsolodni és rámutatni  a kenyér fontosságára, mint kulturális örökségre.

 

6 Munka fázis: A metódus sok helyen való praktikus beiktatása.  2017-től  2018 kora nyárig.

A projekt minnél több helyen  való beiktatása, közössen a  helyi szervezetekkel (múzeumokkal, felnöttek kiképzési helyén, időssek csoportjával stb.). Transznacionális események lesznek megszervezve, kölcsönös látogatások projektba résztvevő egyének és csoportok között.

 

7 Munka fázis:  Kulturális örökség jellegű konferencia és a Duna-hídi reggeli. 2018
Július.

  1. július 13-án, kulturális örökség jellegű konferenciára kerül sor, a 11. Nemzetközi Duna Fesztivál Ulm / Új-Ulm keretébe.Kiemelt szakértők beszélnek a kulturális örökségről, mint egy identitás-építési intézkedés és a téma a kenyérmint szellemi és kulturális örökség. A partner csoportok akik részt vesznek a minősitési szemináriumon és alkalmaznak különböző módszereket intézményeikbe és kenyér házaikba, beszámolnak arról hogy milyen tapasztalatokat szereztek és bemutatják módszereiket.  Témák, mint a szociális vállalkozás és minősítő, ösztönözheti új tevékenységi területek kiépitését. Szintén bemutatásra kerülnek az eredmények dokumentálása, valamint a kutatási eredmények a  kenyér házak helye, mint társalgási épületek a Duna mentén.

 

A közös sütési tevékenység, Ulm és Ulmi régió,  2018 szombaton 14-én valamint a Duna-hídi reggeli vasárnap 15-én lessz megrendezve, a Duna vendégek egymásközt és az  Ulmi polgárokkal lépnek kapcsolatba, ismerkednek meg.  Ott kell lennie a Duna hállozat a Duna fesztiválon, ahol a termékeiket különböző partner csoportok/országok értékesiteni fognak.

 

8 Munka fázis: Dokumentáció

A kutatás eredményei,  A kenyér kulturális útja a Duna menti országokba, dokumentálva lessz digitális formába.
A leírt projekt tevékenységek alapján, a tájékoztatók végrehajtásával kapcsolatos módszerek a “szociális tanulás kenyérsütés révén” különböző  célcsoportok számára nemzeti nyelven és digitálissan is hozzáférhetövé teszi a nagyközösség számára.

 

Carmen Stadelhofer,  Elnök

ILEU e.V./DANET e.V.