hrvatski

Projekt „Okusi Dunava. Kruh povezuje“

Trajanje: 2/2017-01/2019

Odgovorna organizacija: ILEU e.V. u bliskoj suradnji s DANET e.V. te partnerima iz obrazovne mreže „Dunavska mreža“ u svim zemljama Podunavlja

 

Radni paketi projekt „Okusi Dunava. Kruh povezuje“

Projekt „Okusi Dunava. Kruh povezuje“ podijeljen je u nekoliko radnih paketa.

Radni paket 1: Kulturni put kruha u zemljama Podunavlja – provodi se tijekom trajanja cijelog projekta.

U ovom projektu sve uključene grupe iz zemalja Podunavske regije provesti će istraživanje o postojećim kućama kruha, javnim postojećim krušnim pećima te mlinicama (vodenim mlinicama, onima koje rade na pogon vjetra te elektičnim mlinicama). Osim toga istražit će se i festivali i dani kruha. Sav prikupljeni materijal biti će objavljen na službenim mrežnim stranicama projekta na nacionalnom jeziku kao i na engleskom jeziku, prema unaprijed određenom obrascu. Na taj način će s vremenom nastati Kulturni put kruha u zemljama Podunavlja. Projektni partneri će javim pozivom kroz medije pozvati svu zainteresiranu javnost na sudjelovanje u istraživanju te će pokrenuti akcije zajedničkog pečenja kruha u svrhu povezivanja i jačanja zajednice. Najmanje jedna akcija zajedničkog pečenja kruha morala bi biti organizirana i dokumentirana (putem videa, fotografija i sl.). Na isti način trebale bi biti zabilježene povijesne mlinice ili one koje su još uvijek u upotrebi. U mnogim mjestima još uvijek postoje brojni kulturni i vjerski festivali koji su usko vezani uz kruh. I njih bi trebalo istražiti i kreativno dokumentirati na mrežnim stranicama projekta. Na taj način će se na Internetu stvoriti živopisan i životan Kulturni put kruha u zemljama Podunavlja s povijesnim i društvenim referencama. Upravo tako će se pri stvaranju Kulturnog puta kruha u zemljama Podunavlja postići da različiti ljudi, različitih dobi iz zemalja Podunavske regije sudjeluju ne samo osobno već i virtualno.

Radni paket 2: Kvalifikacije za pečenje kruha kao društvenog događaja koji promovira obrazovanje u zajednici pod krilaticom „Kruh povezuje“ (proljeće 2017.)

Tijekom trodnevnog treninga 16 predstavnika odabranih institucija iz najmanje 8 različitih zemalja Podunavlja te 2 deseminatora, predstavnici iz Italije i Francuske biti će pozvani na predavanje o teoriji i primjeni metode „pečenje kruha kao društveni događaj“ koju je razvila Dr. Nadezhda Grigorova, Breadhouse Network, Sofija. Istovremeno će se pružiti poduka iz aktivirajućih metoda u obrazovanju odraslih i međugeneracijskom učenju, a naglasak će biti stavljen na jačanje europskih dimenzija projekta. Trening za stjecanje neophodnih kvalifikacija će se održati u Sofiji u proljeće 2017. Seminar kao i sve vezane aktivnosti dokumentirane su na mrežnim stranicama projekta.

Radni paket 3: Pilotna faza implementacije metoda „Kruh povezuje“ i evaluacija (rano ljeto 2017. i jesen 2017.)

Znanje i vještine stečene tijekom treninga za stjecanje kvalifikacija biti će implementirane te dokumentirane u pilot fazi projektu kroz tečajeve od proljeća do jeseni 2017. Implementacija na razini lokalne zajednice je namijenjena različitim ciljnim skupinama: međugeneracijskim skupinama, skupinama koje su dobno homogene, invalidima, izbjeglicama, zatvorenicima. Iskustva će se ocjenjivati na europskoj razini u radionici koja će se održati u kasnu jesen 2017. Alate za ocjenjivanje razvit će ILEU e.V. zajedno s partnerima u DANET e.V.

 

 

Radni paket 4: Faza prijenosa metoda „Kruh povezuje“ (jesen 2017.)

Krajem 2017. godine sudionici međunarodnog seminara za stjecanje neophodnih kvalifikacija (kao i gosti iz Italije i Francuske) organizirat će na nacionalnoj razini u odabranim mjestima/institucijama jednodevni seminar za stjecanje kvalifikacija. Tijekom održavanja jednodnevnog seminara predstavit će se i drugim diseminatorima metode „društvenog pečenja kruha“ te će se stvoriti nova mjesta namijenjena društvenom okupljanju. Cilj je postići najširi mogući stupanj diseminacije metoda te povećati broj sudionika.

Radni paket 5: Organiziranje „Tjedan pečenja kruha u zemljama Podunavlja“ u svim zemljama Podunavlja (listopad 2017.)

Od 7. do 16. listopada 2017. u svima zemljama Podunavlja organizirat će se „Tjedan pečenja kruha u zemljama Podunavlja“. Tih dana će se održavati događanja koja su vezana uz pečenje kruha u zemljama sudionicama projekta. Medijska kampanja na lokalnoj, nacionalnoj te međunarodnoj razini trebala bi ovo događanje najaviti unaprijed, pozvati sudionike i istaknuti važnost kruha kao bitnog dijela kulturne baštine.

Radni paket 6: Implementacija metoda na različitim lokacijama (od 2017. do ranog ljeta 2018.)

Projektni rezultati će u suradnji s lokalnim institucijama (muzejima, centrima za obrazovanje odraslih, umirovljeničkim zajednicama i sl.) biti implementirani na što je moguće više mjesta. Osim toga organizirat će se i individualni, kao i grupni međunarodni posjeti sudionika projekta.

Radni paket 7: Konferencija o kulturnoj baštini i „Doručak na mostu na Dunavu“ (srpanj 2018)

U Ulmu će se 13. srpnja 2018. održati konferencija o Kulturnoj baštini u okviru 11. Međunarodnog dunavskog festivala Ulm/Neu Ulm. O kulturnoj baštini kao važnoj mjeri za izgradnju identiteta te o kruhu kao nematerijalnoj kulturnoj baštini govoriti će brojni stučnjaci. Grupe iz zemalja partnera koje su sudjelovale u seminaru za stjecanje kvalifikacija i koje su primijenile usvojene metode u svojim institucijama ili kućama namijenjenim za pečenje kruha će podnijeti izvještaj o svome iskustvu i mogućnostima za prijenos metoda. Teme poput društvenog poduzetništva i kvalifikacija trebale bi potaknuti otvaranje novih polja aktivnosti. Osim toga predstavit će se prikupljeni rezultati iz „Kuće kruha uz Dunav kao mjesta jačanja zajednice“ te rezultati provedenog istraživanja o mlinicama.

Kroz zajedničke aktivnosti pečenja kruha u Ulmu i regiji u subotu 14.07. te na Doručku na mostu na Dunavu u nedjelju 15.07. 2018. gosti će moći razgovarati i razmijeniti iskustva s građanima Ulma i regije. Ako bude moguće postavit će se i štand Dunavske mreže na kojemu će se prodavati različiti proizvodi iz partnerskih organizacija.

Radni paket 8: Dokumentacija

Rezultati istraživanja Kulturni put kruha u zemljama Podunavlja biti će dokumentirani u digitalnom obliku.

Temeljem opisanih projektnih aktivnosti, biti će napravljene brošure o implementaciji metoda „društveno učenje kroz pečenje kruha“ za različite ciljne skupine, na nacionalnim jezicima zemalja sudionica projekta, ali i u digitalnom obliku te će biti tako dostupni i široj javnosti.

Carmen Stadelhofer,

ILEU e.V./DANET e.V.