Manifestation Projada in village Ratina

In village Ratina, between Kraljevo and Krusevac, 7 km on south from Kraljevo, every first week in September is manifestation Projada. This year it was 10 years of this event. It implies nice stands with different sorts of corn bread available for degustation and for competition. Manifestation is in big school yard with visitors from Kraljevo, Cacak, Krusevac and neighbor villages.

Corn bread is sort of bread made from corn flour. It can be white or yellow. Best flour is from special sort of corn – osmak – because it has eight grains in lines round corn cob (osam on Serbian is number eight). Corn bread is making with water and flour without salt and using as bread.

Projara is kind of corn bread with additives – cheese, kajmak, oil, eggs, greens, nettle, salt and mineral water. In south Serbia they add fried leek, in Vojvodina – pumpkin. For Serbia it is characteristic white flour and for Vojvodina yellow.

Polenta is sort of porridge made with water, corn flour, salt and pig fat. Sometimes they use vegetable oil. It is eaten with cheese, kajmak or milk. In south Serbia they add pork, fried onion with pepper.

Projada in Ratina is colorfull manifestation with degustation and fun for all visitors and with some stands with old handcrafts.

MANIFESTACIJA PROJADA U SELU RATINA

U selu Ratina, koje se nalazi na putu od Kraljeva za Vrnjacku Banju i Krusevac, 7 km južno od Kraljeva, svake prve nedelje u septembru, organizuje se manifestacija Projada. Ove godine  bio je mali jubilej povodom 10 godina redovnog održavanja. Projada podrazumeva lepo uredjene štandove sa obaveznom projiom, projarom ili kačamakom, koji se degustiraju i bira se pobednik.Osim takmičarskog dela organizuje se i kuklturno umetnički program. Manifestacija se održava u prostrasnom školskom dvorištu i ima brojne posetioce iz Kraljeva, Čačka, Kruševca i okolnih sela.

Proja je vrsta hleba od kukuruznog brašna. Može biti bela ili žuta. Najbolje brašno je od autohtone vrste kukuruza koji se zove osmak, jer ima po 8 zrna kukuruza u redovima oko kočanjke. Proja se pravi od vode i brašna bez soli i koristi se kao svaki hleb.

Projara je vrsta finije proje uz dodatke: sira, kajmaka, ulja, jaja, zelja, kopriva, soli i mineralne vode. U južnoj Srbiji projari se dodaje prženi praziluk, a u Vojvodini bundeva. Za Srbiju je karakteristično belo brašno, a za Vojvodinu žuto.

Kačamak je vrsta gušće ili redje kaše koja se kuva sa vodom i projinim brašnom i solju. Kao masnoća dodaje se vrela svinjska mast, a danas čeće biljno ulje. Jede sa sirom, kajmakom i mlekom. U južnoj Srbiji se dodaje suvo svinjsko meso, prženi luk sa paprikom ili čvarci.

Projada u Ratini je vesela i živopisna manifestacija sa degustacijom i zabavom za posetioce, a nadje se i poneka tezga sa starim zanatima.

Projada-Vorführung im Dorf Ratina

Im Dorf Ratina, zwischen Kraljevo und Krusevac, 7km südlich von Kraljevo, findet in der ersten Septemberwoche immer die Projada-Vorführung statt. Dieses Jahr war das 10-jährige Jubiläum der Veranstaltung. Hübsche Stände bieten verschiedene Sorten Maisbrot zum Probieren an und die Brote werden in einem Wettbewerb verglichen. Die Vorführung findet auf dem großen Schulhof statt mit Besuchern aus Kraljevo, Cacak, Krusevac und Nachbardörfern.

Maisbrot ist eine Brotsorte, die mit Maismehl hergestellt wird. Es kann weiß oder gelb sein. Das beste Mehl gewinnt man aus einer speziellen Maissorte – Osmak – weil sie acht Körner in einer Reihe entlang des Maiskolbens hat („Osam“ heißt acht auf Serbisch). Maisbrot wird mit Wasser und Mehl ohne Salz hergestellt.

Projara ist eine Maisbrotsorte mit weiteren Zutaten – Käse, Kajmak, Öl, Eier, Gemüse, Brennnesseln, Salz und Mineralwasser. In Südserbien wird angebratener Lauch hinzugefügt, in Vojvodina Kürbis. Für Serbien ist es typischerweise weißes Mehl und in Vojvodina gelbes.

Polenta ist eine Art Brei, hergestellt aus Wasser, Maismehl, Salz und Schmalz. Manchmal wird auch pflanzliches Öl verwendet. Es wird mit Käse, Kajmak oder Milch gegessen. In Südserbien werden Schweinefleisch, angebratene Zwiebeln und Pfeffer hinzugefügt.

Die Projada-Vorführung in Ratina ist eine farbenfrohe Veranstaltung mit Verköstigung und Spaß für alle Besucher und mit einigen Ständen, die traditionelle Handarbeiten anbieten.