српски

Пројекат: „Укуси Дунава“ Хлеб нас спаја

Трајање: фебруар 2017 – јануар 2019

Одговорне организације: ILEU e.V. у сарадњи са мрежом ДАНЕТ и парнерима из образовне Дунавске мреже у свим подунавским земљама.

Радне целине везане за пројекат „Укуси Дунава. Хлеб нас спаја“

Пројекат је подељен у неколико целина.

 

 

1) Радна целина: Културолошка рута хлеба у Подунавским земљама, током целог трајања пројекта

Све групе које учествују из земаља подунавског региона радиће истраживање о постојећим кућама хлеба, јавним пећима и млиновима (воденице историјског значаја, млинови који раде на погон ветра и електрични млинови) као и фестивали хлеба што ће бити документовано на матерњем и на енглеском језику. Резултати ће бити објављени на сајту пројекта. На тај начин, биће креирана Културолошка рута хлеба у Подунавским землљама Презентацијама у медијима, јавност ће бити позвана да учествује у истраживању и акцијама печења хлеба са циљем изградње и јачања социјалног заједништва. Где год је могуће, требало би у свакој земљи бар један догађај да се реализује и медијски испратити (фотографије, видео…). На исти начин, биће мапирани млинови који су у функцији или имају историјски значај. У многим земљама постоје културни или религиозни фестивали који су повезани са хлебом. И то је тема која ће бити истражена и чији ће резултати бити представљени на сајту пројекта. На тај начин биће креирана Културолошка рута хлеба у Подунавским землљама  на интернету, са историјским и социјалним референцама и укључиће много људи из разних група Подунавског региона, на виртуалан начин.

 

2) Радна целина: Квалификациони тренинг о печењу хлеба као социјални догађај у циљу промоције заједнице која учи под слоганом „Хлеб нас спаја“. Пролеће 2017

На тродневном семинару, 16 представника институција из најмање осам подунавских земаља и два предавача из Италије и Француске биће позвани да се упознају са теоријом и праксом методе „пекарства као социјалног догађаја“ који је развила др Надежда Григорова из Мреже Куће хлеба у Софији.У исто време, полазници ће научити активне методе образовања одраслих и међугенерацијске сарадње са циљем јачања европске димензије пројекта. Квалификациони тренинг ће бити у Софији на пролеће 2017 године. Позив на семинар и све детаљније информације можете пронаћи на сајту пројекта.

 

3) Радна целина: Пробна примена методе „Хлеб нас спаја“ и евалуација (почетак лета 2017 до јесени 2017)

 Знања и вештине стечене на квалификационом тренингу биће примењене и документоване на курсевима који ће бити организиовани у периоду  од пролећа до јесени 2017. Примена програма на локалном нивоу намењена је различитим циљним групама: мећугенерацијским групама, хомогеним старосним групама, особама са посебним потребама, мигрантима, затвореницима. Искуства ће бити процењивана на европском нивоу на радионици (крај јесени 2017). Алате за евалуацију развиће ILEU институт, у сарадњи са партнерима из мреже ДАНЕТ.

 

4) Радна целина: Примена метода радионице „Хлеб нас спаја“ (јесен 2017)

 Крајем 2017 године учесници који су  завршили  семинар у Софији  организоваће једнодневни  национални  квалификациони  семинар  да би  представили  осталим  слушаоцима  методе „друштвеног печења хлеба” и договорили будуће сусрете. Циљ је да се што више учесника упозна са овим методама и да се укључи у реализацију активности.
5) Радна целина: Организација Дунавског Хлеба-Недеља печења хлеба, октобар 2017 у свим ПоДунавским  земљама

 Од 7. до 16.октобра 2017 ће се одржити дани Дунавског Хлеба – Недеља печења хлеба у свим ПоДунавским земљама.  Тих дана, код свих партнерских организација биће организовани догађаји везано за хлеб.  акнадно бити договорен са свим партнерима реализоваће се низ активности везано за традицију припреме хлеба. Пожељна је медијска промоција на локалном, националном и међународном нивоу да би се што више људи упознало са овим догађајем, позвало на учешће и истакао значај хлеба као важног дела културног наслеђа.

 

6) Радна целина: Практична примена метода на разним локацијама (од 2017 до лета 2018)

 Пројекат ће бити реализован у сарадњи са разним институцијама које се баве проучавањем традиције, културним наслеђем, међугенерацијском сарадњом… (музеји, центри за образовање одраслих, Универзитети за треће доба…) Међународни догађаји подразумевају посету учесника пројекта фестивалима који ће бити организовани у подунавским земљама.

 

7) Радна целина: Конференција о културном наслеђу и Доручак на Дунаву (јул 2018)

 У оквиру једанестог међународног Дунавског фестивала у Улму/Нови Улм, за 13-ти јул 2018 године планирана је конференција о Културном наслеђу. Експерти ће држати предавања о културном наслеђу као делу идентитета једног народа са посебним освртом на тему „хлеб“ као неприкосновено културно наслеђе. Учесници који су похађали семинар и који су реализовали овај програм у својим институцијама презентоваће резултате, искуства и говориће о могућностима примене ових метода. Теме као што су социјално предузетништво и квалификације требало би да отворе ново поље активности. Такође, на конференцији ће бити представљени резултати истраживања о млиновима и документовано Културолошка рута хлеба у Подунавским землљама

Кроз заједничке aктивности печења  у Улму у суботу 14-тог и доручак на мосту у недељу 15-ог јула 2018 гости Дунавског фестивала ће се срести са становницима Улманске регије. Такође, постоји могућност да ће Дунавски умреживачи имати свој штанд на ком ће продавати сувенире из свих подунавских земаља.

 

8) Радна целина: ДОКУМЕНТАЦИЈА

 Резултати истраживања Културолошка рута хлеба у Подунавским землљама, биће снимљени са основним описом активности пројекта, начином имплементације “социјализација кроз печење хлеба“, биће креиране различите циљне групе,  дигитализовано и објављено широкој јавности на националном језику.

 

Carmen Stadelhofer, Председник

ILEU e.V./DANET e.V.