български

ПроектВкусовете на Дунава. Хляба свързва“

Продължителност: 2 / 2017-01 / 2019

Водеща организация: ILEU e.V., в тясно сътрудничество с DANET e.V. и партньорите от образователната мрежа “Danube-Networkers” във всички Дунавски страни.

Работни пакети по проектВкусовете на Дунав. Хлябът свързва“.

Проектът “Вкусовете на Дунав. Хлябът свързва” е разделен на няколко работни пакета.

 

Работен пакет 1: Културен маршрут на хляба в Дунавските страни, докато трае проектът.

В този проект, всички групи, които се включват, от всички страни на Дунавския регион, ще проучват съществуващи „хлебни къщи“(пекарни), общински фурни и съществуващи мелници (исторически мелници, задвижвани от водна сила, но също и от вятър и електричество), както и фестивали на хляба, и ще документират тези изследвания на родните си езици и на английски език, в предварително изготвен формуляр. Резултатите ще бъдат събрани и представени на сайта на проекта. По този начин, постепенно, ще бъде създаден Културен маршрут на хляба в Дунавските страни. Чрез публични съобщения-покани в медиите, изпращани от партньорите по проекта в различните страни, обществеността ще бъде поканена да участва в тези изследвания и да организира дейности, свързани с правене то на хляб, като средство за укрепване на общността. Където е възможно, ще бъде организирано и описано поне по едно събитие в пекарна (снимки, видео материали, и т.н.). По същия начин ще бъдат картографирани исторически или действащи мелници. На много места все още съществуват културни или религиозни фестивали, тясно свързани с хляба. Те също ще бъдат изследвани и документирани по творчески начин на уебсайта на проекта. По този начин ще бъде създаден жив и реалистичен Културен маршрут на хляба в Дунавските страни в Интернет, с исторически и социални препратки, в създаването на който ще участват лично и виртуално много и различни хора от страните в Дунавския регион.

 

Работен пакет 2: Квалификация за правенето на хляб като социално събитие, за насърчаване на образованието в общността под мотото „Хлябът свързва“. Пролет 2017.

16 представители от избрани институции от поне 8 дунавски страни и двама разпространители от Италия и Франция (по 1 човек) ще бъдат поканени за участие в тридневен курс на обучение „Въведение в теорията и практиката на правенето на хляб като социално събитие, разработен от Д-р Надежда Григорова, Мрежа Хлебни къщи, София.

Същевременно ще бъдат преподавани активиращи методи за обучение на възрастни и учене между поколенията, с фокус върху засилване на Европейското измерение на проекта. Обучението че се проведе в София през пролетта на 2017 г. Семинарът и всички съпътстващи дейности ще бъдат документирани на уебсайта на проекта.

 

Работен пакет 3: Пилотно прилагане на методите на проекта „Хлябът свързва“ и оценяване. Начало на лятото 2017 до есента на 2017.
Знанията и уменията, придобити по време на квалификационния курс на обучение ще бъдат приложени и документирани в пилотни курсове през пролетта и лятото на  2017г. Прилагането в местен контекст ще бъде насочено към различни целеви групи: The implementation in the local context is aimed at different target groups: от различни поколения, от едно и също поколение, на хора с увреждания, бежанци, затворници. Събитията ще бъдат оценени на Европейско ниво по време на семинар в късната есен на 2017.

Инструментът за оценяване ще бъде разработен от ILEU e.V. съвмедтно с партньори от DANET e.V.

 

Работен пакет 4: Фаза на трансфер на методите „Хлябът свързва“. Есента на 2017.
В края на 2017, участниците в международния квалификационен семинар ще организират едно-дневни квалификационни семинари на определени места/институции, както и в Италия и Франция, за запознаване на други разпространители с  методите на „социално правене на хляб“, за създаване на още места за социални срещи. Целта е постигането на максимално широко разпространение на методите и увеличаване на броя на участниците.

 

Работен пакет 5: Организиране на Дунавскa седмица на хляба през октомври 2017 във всички дунавски страни.

От 7 до 16 октомври 2017, ще бъде проведена Дунавска седмица на хляба  във всички дунавски страни. През тези дни ще се организират събития, свързани с хляба във всички места, където имаме партньори. Събитията ще бъдат огласени от медийна кампания, чрез която ще се поканят за участие много хора и ще се подчертае значението на хляба като важна част от културното наследство.

 

Работен пакет 6: Практическо приложение на методите на много местаОт 2017 до началото на лятото 2018.

Проектът ще бъде приложен на максимален брой места в сътрудничество с местни институции (музеи, центрове за обучение на възрастни, пенсионерски групи и др.) Международните събития ще се организират при съвместни посещения на хора и групи, свързани с проекта.

 

Работен пакет 7: Конференция по културно наследство и Закуска на моста над Дунав в Улм, Германия. Юли 2018.
На 13 юли 2018, в Улм ще се проведе Конференция по културно наследство, в рамките на 11-я Международен Дунавски Фестивал Улм/Нов Улм. Ще бъдат изнесени лекции от експерти, които ще говорят за културното наследство като мярка за изграждане на личността, както и по темата за хляба като нематериално културно наследство. Партньорите, които са участвали в квалификационния семинар и са приложили методите в своите организации или пекарни, ще докладват за опита си и за възможностите да разпространят методиката. Теми като Социално предприемачество и Квалификация ще вдъхновят нови полета за изява. Ще бъдат представени и резултатите от документирането по темата за Хлебните къщи като места за сплотяване на общността по Дунава, както и резултати от проучванията за мелниците.

 

Чрез дейности по приготвяне на хляб в Улм и област Улм на 14 юли, както и чрез закуската на моста над Дунав на 15 юли, неделя, 2018г. гостите от Дунавските страни ще се запознаят с гражданите на Улм и областта и ще споделят преживавания. Ако е възможно, ще има щанд на Danube Networkers на фестивала, където ще се продават продукти от страните на партньорите по проекта.

 

Работен пакет 8: Документиране
Резултатите от изследванията по Културен маршрут на хляба в Дунавските страни  ще бъдат документирани в дигитален сборник.
На базата на описаните дейности по проекта ще бъдат създадени материали на хартия за прилагането на методите на социално обучение чрез правене на хляб, насочени към различни целеви групи на националните езици, както и дигитален вариант на тези материали, които ще бъдат предоставени на широката публика.

 

Кармен Щаделхофер,

ILEU e.V./DANET e.V.