Bratislava (SVK – 83104)

The pictures show the products of the Bakehouse with name: Zdravie z pece (Health from the bakery), Elektrárenská ulica in Bratislava. The pictures of the products have been taken during the exhibition on the Day of seniors in Zichy Palace in Bratislava, Slovakia on 20. October 2018.

 

Bratislave (SVK - 83104)

Obrázky znázorňujú výrobky pekárne Zdravie z pece, ktoré boli vystavené počas Dňa seniorov v Zichyho paláci, Elektrárenskej ulici, v Bratislave dňa 20. Októbra 2018.

.